Badania okulistyczne Kraków - Okulista Kraków

Lista badań, które wykonujemy:

 • Tomografia oka - badanie OCT
 • Komputerowe badanie wzroku
 • Korekcja wad wzroku
 • Laseroterapia
 • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego
 • Kwalifikacja do iniekcji doszklistkowych w AMD (Eylea, Lucentis)
 • Profilaktyka, badania i leczenie osób pracujących przy komputerach, kierowców, na wysokości
 • Leczenie i korekcja wad wzroku u dzieci
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie wzroku
 • komputerowe badanie refrakcji, określenie wady wzroku i przepisanie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych
 • badanie aparatu ochronnego oczu - szerokość szpary powiekowej, ustawienie i ruchomość powiek
 • diagnostykę zespołu suchego oka: badanie wydzielania łez (test Schirmera), test BUT, zieleń lizaminy
 • badanie drożności dróg łzowych
 • sondowanie dróg łzowych
 • badanie wytrzeszczu przy użyciu egzoftalmometru
 • badanie ustawienia i ruchomości gałek ocznych
 • badanie przedniego odcinka oka przy użyciu biomikroskopu ( lampy szczelinowej)
 • badanie przezierności ośrodków optycznych
 • gonioskopia - badanie kąta przesączania wykonywane rutynowo u wszystkich pacjentów, u których diagnozujemy jaskrę.
 • badanie dna oka i diagnostyka chorób oczu
 • badanie stereoskopowe dna oka, niezbędne w diagnostyce schorzeń siatkówki i jaskry
 • kolorową fotografię dna oka, która służy do oceny progresji zmian na dnie oka oraz dokumentacji danych.
 • badanie ciśnienia wewnatrzgałkowego metodą tonometrii aplanacyjnej
 • laseroterapię siatkówki - wykonywana w cukrzycy, w zmianach zwyrodnieniowych siatkówki w krótkowzroczności, w nadciśnieniu tętniczym, zakrzepach i zatorach naczyń siatkówki. Laser może skutecznie zapobiegać rozwojowi retinopatii cukrzycowej oraz odwarstwieniu siatkówki
Zdjecie - /media/1037/badania_1.jpg

KWALIFIKUJEMY PACJENTÓW DO:

 • zabiegów laserowych siatkówki
 • angiografii fluoresceinowej siatkówki
 • leczenia AMD
 • terapii laserowej PDT
 • terapii anty/VEGF Eylea, Lucentis
 • zabiegów laserowych zaćmy wtórnej
 • zabiegów laserowych przeciwjaskrowych - iridotomii i gonioplastyki
 • zabiegów operacyjnych zaćmy
 • zabiegów operacyjnych przeciwjaskrowych
 • zabiegów operacyjnych – witrektomii W cukrzycy, odwarstwieniu siatkówki i innych
 • zabiegów operacyjnych zmian powiek (gradówki, kaszaki, cysty, itp.)
 • zabiegów operacyjnych dróg łzowych
Zdjecie - /media/1038/badania_2.jpg