Centralna retinopatia surowicza

Central retinal choroidopathy

Co to jest CRS?

Centralna retinopatia surowicza (CRS) jest chorobą charakteryzujaca się surowiczym ograniczonym odwarstwieniem siatkówki sensorycznej w okolicy plamki, spowodowanym przesiękiem z choriokapilar – głębiej położonych naczyń krwionośnych.

Dokładna przyczyna centralej retinopatii surowiczej dotychczas pozostaje nie znana. Istnieje wiele hipotez. Wiadomo, że choroba dotyczy głównie młodych mężczyzn, z osobowością typu A. Mogą wywołać lub nasilić jej przebieg takie czynniki jak: stres psychiczny, nadciśnienie, nadużywanie alkoholu, SLE, choroba Cushinga, gruczolak nadnerczy, hormonalne guzy przysadki, egzogenne stosowanie steroidów, ciąża.

Centralna retinopatia surowicza jest chorobą samoograniczającą się i dotyczącą jednego oka, aczkolwiek zdarząją się przypadki obustronnego występowania. CSR może przybierać formy: ograniczonego odwarstwienia siatkówki, wieloogniskowej tylnej epiteliopatii barwnikowej, wysiękowego idiopatycznego odwarstiwenia nabłonka barwnikowego. pęcherzowego odw.siatkówki, obustronne wieloogniskowe. Wiadomo, że choroba dotyczy głównie młodych mężczyzn,z osobowościa typu A. Ponadto wywołują lub nasilają jej przebieg takie czynniki jak: stres psychiczny, nadcisnienie, naduzywanie alkoholu, SLE, choroba/zespół Cushinga, gruczolak nadnerczy, hormonalne guzy przysadki, egzogenne stosowanie steroidów, ciąża.

Nowe możliwości leczenia CRS, nowe spojrzenie na leczenie centralnej retinopatii surowiczej przy użyciu inhibitorów receptora mineralokortykosteroidowego.

W oparciu o dane na temat powyżej wymienionych czynników wywołujących CRS bądź nasilających jej przebieg można wywnioskować iż wszystkie łączy wspólna cecha, mianowicie podwyższony poziom glikokortykosteroidów w surowicy krwi.

Wiadomo że glikokortykosteroidy są zdolne do wiązania z obecnym w siatkówce receptorem mineralokortykosterodów (MR) i wywoływania efektu identycznego jak w przypadku związania się swoistego dla MR aldosteronu. Niewłaściwa aktywacja receptora MR przez glikokortykosteroidy prowadzi do rozszerzenia naczyń (choriocapilar) oraz przecieku płynu pod siatkówkę neurosensoryczną powodując jej surowicze odwarstwienie. Inhibicja receptora mineralokortykosteroidowego uniemożliwia związanie się i aktywację jego przez glikokortykosteroidy, a tym samym niedopuszcza do kaskady w/w zjawisk. W oparciu o powyższe dane przeprowadzono badania dotyczące skuteczności eplerenonu w leczeniu CRS, tj, inhibitora receptora aldosteronowego, dotad uzywanego w leczeniu niewydowlnosci serca, uzyskując zadowalające wyniki: redukcje ilości płynu podsiatkówkowego, a co za tym idzie znaczny spadek grubości plamki, poprawę ostrości widzenia, wycofanie się metamorfopsji. Może to sugerować iż rolę w mechanizmie powstawania CRS odgrywają własnie receptory mineralokortykosteroidów zlokalizowane w siatkówce i ich aktywacja przez glikokortykosteroidy.

W 2012r przedstawiono badania obrazujące powstawanie CRS jako efekt podwyższonego poziomu nie tylko glikokortykosteroidów, ale i mineralokortykosteroidów.

Hipotezę tą potwierdziły zadowalające efekty kliniczne zastosowania w terapii doustnej inhibitora receptora aldosteronowego podawanego w małych dawkach dobowych. Uzyskano resorpcję płyny podsiatkówkowego, redukcję grubości siatkówki centralnej oraz poprawę ostrości wzroku. W związku z zadowalającymi wynikami w powyższej małej grupie pacjentów z CSR, aktualnie w USA toczą się badania 2 fazy mające na celu zbadanie krótkoterminowych skutków stosowania tego leku oraz ocenę znormalizowanej dawki w ostrym i przewlekłym CRS.

Wnioski:

  • Wyeliminuj czynniki podwyższające kortyzol a więc: stres psychiczny, nadciśnienie, nadużywanie alkoholu, egzogenne stosowanie steroidów
  • Zbadaj czy nie jesteś chory na: SLE, chorobę Cushinga, gruczolak nadnerczy, hormonalne guzy przysadki, sprawdź czy nie jesteś w ciąży (stany związane z podwyższonym stężeniem kortyzolu).
  • Nie stosuj leków, które nie mają udowodnionego działania w CRS: luteina, leki uszczelniające naczynia, odwadniające, krople do oczu.
  • Absolutnie nie stosuj sterydów, nawet jeśli zaleci Ci je okulista.
  • Zgłoś się do gabinetu celem badania czy Twoje zmiany to CRS, celem wykonania tomografii OCT i wdrożenia odpowiedniego leczenia.
  • Zastosowanie u pacjentów inhibitora rec. mineralokortykosteroidowego i uniemożliwienie glikokortykosteroidom aktywacji receptorów MR powoduje w większości wycofanie się choroby
  • Pamiętaj że opóźnianie leczenia i złe leczenie pogarsza ostrość wzroku
  • Przypadki oporne można leczyć laserowo po wykonaniu angiografii
Zdjecie - /media/1026/crs01.jpg

Porównanie przedstawia obraz centralnej siatkówki w OCT przed włączonym leczeniem oraz kontrolę po 2,5 miesiącach terapii).

Zdjecie - /media/1027/crs02.jpg

Porównanie obrazu centralnej siatkówki w OCT przed włączonym leczeniem oraz po ok.2,5 miesiącach terapii.

Zdjecie - /media/1028/crs03.jpg

Porównanie przedstawia obraz centralnej siatkówki w OCT przed włączonym leczeniem oraz kontrolę po 2,5 miesiącach terapii.