Okulista dziecięcy

W Gabinecie Okulistycznym można diagnozować i leczyć większość chorób oczu dzieci, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Do najczęstszych chorób oczu, którymi zajmuje się okulista dziecięcy, należą wady wzroku. Wadom wzroku może towarzyszyć zez. Należy pamiętać, że każde dziecko z zezem wymaga badania przez doświadczonego okulistę dziecięcego. Nieprawdziwe są opinie, że zez może być fizjologiczny i bada się dziecko dopiero po ukończeniu 1 roku życia. Częstym schorzeniem oczu u dzieci jest infekcyjne zapalenie spojówek. Jest to choroba stosunkowo łatwa do wyleczenia przy użyciu kropli z antybiotykiem. Rzadko występującymi, poważnymi chorobami oczu wymagającymi interwencji okulisty dziecięcego są: zaćma, jaskra i siatkówczak- nowotwór oczu wieku dziecięcego.

Wady wzroku występują powszechne i częstość ich wzrasta.

Krótkowzroczność

Krótkowzroczność (miopia) jest najczęstszą wadą wzroku. Według szacunków badaczy, aż 30% Europejczyków cierpi na krótkowzroczność, a w Azji aż 60% społeczeństwa. Najczęściej wada ta powstaje w młodości. Często rozpoczyna się to w wieku szkolnym, kiedy następuje zwiększone wykorzystanie oczu do czytania oraz intensywny wzrost gałki ocznej.

Zdjecie - /media/1023/wady_wzroku_1.jpg
Zdjecie - /media/1024/wady_wzroku_2.jpg

Nadzwroczność

Nadwzroczność to wada wzroku powstająca na skutek dysproporcji między mocą układu optycznego oka a długością gałki ocznej. U dzieci występuje fizjologiczna nadwzroczność związana z tym, że oko jest małe. Podczas wzrostu dziecka i oka wada ta ulega zmniejszeniu. W nadwzroczności moc układu optycznego oka jest zbyt mała lub oko jest za krótkie co w konsekwencji powoduje, że powstający obraz przedmiotów znajdujących się blisko i daleko jest zamazany.

Dzięki możliwości zwiększenia mocy przez układ optyczny oka (akomodacja) osoba nadwzroczna (zwłaszcza dziecko) zazwyczaj widzi wyraźnie przedmioty znajdujące się daleko a najwięcej dolegliwości odczuwa przy pracy z bliska. Aby skorygować tę wadę okulista dziecięcy stosuje się soczewki skupiające.

Astygmatyzm

Astygmatyzm (niezborność) łączy się zwykle z nadwzrocznością albo z krótkowzrocznością.

Rogówka powinna mieć równomierne krzywizny, podobnie jak kula. U niektórych ludzi cierpiąch na astygmatyzm rogówka przypomina bardziej piłkę do rugby, przez co oko nie może prawidłowo ogniskować promieni świetlnych.

Nieprawidłową krzywiznę rogówki wyrównuje się specjalnymi szkłami tzw. cylindrycznymi.

W przypadku niskiego astygmatyzmu, objawów można wogóle nie zauważyć. Nieskorygowany astygmatyzm może być przyczyną bólu głowy, nadwerężania wzroku, zniekształcenia lub zamglenia widzianego obrazu.

Zdjecie - /media/1025/wady_wzroku_3.jpg