Pogorszenie widzenia, Zaniewidzenie

Pogorszenie ostrości wzroku może sygnalizować poważną chorobę okulistyczną, która - jeżeli nie zacznie być odpowiednio wcześnie leczona - może nawet doprowadzić do trwałej utraty widzenia. W przypadku pogorszenia ostrości wzroku należy skontaktować się z okulistą. Gdy pogorszenie widzenia występuje nagle, konieczna jest natychmiastowa wizyta u lekarza.

Zaniewidzeniem określamy głęboki spadek ostrości widzenia poniżej 0,05 lub ograniczenie pola widzenia poniżej 20°. Całkowite zaniewidzenie - ślepota - to brak rozpoznawania światła. Okulista poprzez wywiad i dokładne badanie oczu stwierdza, co jest przyczyną pogorszenia widzenia. W niektórych przypadkach przepisuje okulary lub soczewki kontaktowe, które skorygują gorsze widzenie w niektórych chorobach oczu konieczne może być zastosowanie leków lub nawet operacja.

Zdjecie - /media/1029/pogorszenie_1.jpg

PRZYCZYNY:

 • Zapalenie centralnej części siatkówki może nastąpić w wyniku infekcji: pierwotniakowej (toksoplazmozą), bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej czy chorób autoimmunologicznych. Objawy: ból oka, pogorszenie ostrości wzroku, męty przed okiem

 • Zator tętnicy środkowej siatkówki związany jest najczęściej z : miażdżycą naczyń migotaniem przedsionków Objawy: nagła, całkowita, bezbolesna, jednostronna utrata widzenia często poprzedzona epizodami zaniewidzenia

 • Zakrzep żyły centralnej siatkówki spowodowany jest: wzrostem ciśnienia żylnego ,obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego, miażdżycą naczyń, zapaleniem naczyń, spadkiem cienienia ogólnego stosowaniem niektórych leków (diuretyki, środki antykoncepcyjne, sterydy) Objawy: bezbolesna, jednostronna utrata widzenia, wcześniejsze mogą być epizody zaniewidzenia

 • Schorzenia nerwu wzrokowego mogą nastąpić w wyniku zapalenia , zakażenia wirusowego zwyrodnienia, w cukrzycy, braku witamin, alkoholizmu schorzeń naczyń krwionośnych zatrucia- leki, trucizny występowania guzów łagodnych lub złośliwych chorób genetycznych Objawy: znaczne pogorszenie widzenia zaburzenia widzenia barw ból przy ruchach oka chwilowe zaniewidzenia

 • Wylew krwi do ciała szklistego przyczyny: wysokie ciśnienie tętnicze, żylne stany zapalne naczyń, nowotwórstwo (tworzenie) naczyń w cukrzycy, trakcyjne odwarstwienie siatkówki ,zakrzepy gałęzi żył siatkówki ,przedarcia siatkówki ,odłączenie tylne ciała szklistego, AMD, guz wewnątrzgałkowy, uraz, stosowanie leków rozrzedzających krew Objawy: nagłe pogorszenie widzenia, ciemne plamy, męty przed okiem

 • Wylew krwi do plamki może być spowodowany: schorzeniami ogólnymi- białaczka, anemia, cukrzyca lub schorzeniami okulistycznymi - AMD, zapalenie siatkówki, wysoka krótkowzroczność Objawy: bezbolesne pogorszenie ostrości wzroku, mrocek centralny

 • Odwarstwienie siatkówki może być: otworopochodne, wysiekowe, trakcyjne Objawy: gwałtowne pogorszenie widzenia jeśli odwarstwiona jest siatkówka w plamce ubytek (zasłona) w polu widzenia błyski męty przed okiem

 • Atak jaskry spowodowany jest szybko wzrastającym ciśnieniem w oku i zamknięciem kąta przesączania Objawy: pogorszenie ostrości wzroku, koła tęczowe wokół źródeł światła ,ból gałki ocznej, ból głowy, nudności, wymioty

 • Urazy Przyczyną utraty widzenia może być uszkodzenie: samej gałki ocznej lub nerwu wzrokowego lub ośrodkowego układu nerwowego

 • Zatrucie alkoholem metylowym/etylowym

 • Zapalenie rogówki lub tęczówki Objawy: widzenie jest rozmyte łzawienie, oczy stają się czerwone i bolące.

 • Udar mózgu w wyniku wzrostu ciśnienia krwi w mózgu następuje nagła utrata ostrości widzenia. Często występuje także jednocześnie osłabienie mięśni lub paraliż, trudności w mówieniu lub utrata świadomości.

 • Migrena przez kilka minut pacjent widzi się drgające punkty, błyski i zygzaki. Zaburzenia widzenia następują z reguły w wyniku silnego bólu głowy, mogą im też towarzyszyć nudności. Pogorszenie widzenia następuje w dłuższym okresie.