Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego w okulistyce

Zastosowanie kropli z osocza bogatopłytkowego w okulistyce

opis przypadku dr n med. Krzysztof Morawski EYE-MED.PL

Pacjentka 38 lat , 3 tyg temu oparzona octanem metylu z pożywki biologicznej z grzybami w pracy. Po oparzeniu stwierdzono niedokrwienie dolnej części rąbka rąbka rogówki, rozległą erozją rogówki, przekrwienie i obrzęk pozostałej spojówki. Pacjentkę przyjęto w innym ośrodku w ramach SOR na oddział okulistyczny i planowano naszycie błony owodniowej jednak tego nie wykonano.
Rozpoczęto leczenie kroplami z antybi otykiem, steroidem, tropicamidem, dekspanthenolem oraz ogólnie vit C 1000 mg 2xdz i tetracykliną 100 mg 2xdz. Pacjentkę wypisano do domu nie uzyskując poprawy pod postacią wygojenia erozji i unaczynnienia rąbka rogówki. Pacjentka zgłosiła się w stanie mie jscowym jak na fotografii 1.

Zdjecie - /media/1144/foto-1.jpg

fotografia 1

W związku z niepowodzeniem dotychczasowej terapii, długotrwałym utrzymywaniem się erozji rogówki, niedokrwieniu i niewydolności rąbka rogówki rozpoczęto leczenie kroplami z osocza bogatopłytkowego przygotowanego w systemie Oculus PRP system in vivo. Należy tu nadmienić, że sam proces przygotowania kropli był prosty i szybki, eliminujący możliwość powstania błędów przy sporządzaniu preparatu. Pacjentka otrzymała 10 pojemników, każdy po 30 kropli do przechowywania w temperaturze 18 stopni i rozpoczęła leczenie podając lek 5x dziennie.

Badanie kontrolne zaplanowano po 5 dniach terapii, fotografia 2 przedstawia stan miejscowy, który uległ wyraźnej poprawie już podczas pierwszej kontroli. Erozja rogówki wynabłonkow ała się w całośći ( przez poprzednie 3 tyg leczenia bez kropli z osocza bogatopłytkowego bez poprawy).
Obserwowano poprawę waskularyzacji rąbka podczas pierwszej kontroli oraz w dalszym okresie leczenia. Leczenie zakończono po upływie miesiąc.

Wskazania do leczenia

 • urazy chemiczne lub fizyczne
 • niegojące się, długotrwale erozje rogówki
 • ciężki zespół suchego oka
 • ciężkie zaburzenia powierzchni oka związane z suchością oka
 • zespół Sjogrena
 • owrzodzenia rogówki i dystrofia
 • powierzchniowe punkci kowe zapalenie rogówki
 • keratopatie (zwyrodnienia rogówki) neurotroficzna i z utratą tkanki nabłonkowo zrębowej (w następstwie chemicznych lub fizycznych urazów)
 • GvHD oka
 • PED (Persistent Corneal Epithelial Defects) uporczywe
 • wady nabłonka po przeszcz epieniu rogówki
 • łagodzenie objawów po LASIK OSS
Zdjecie - /media/1145/foto-2.jpg