Badanie OCT (optycznej koherentnej tomografii) czyli optyczna tomografia oka jest nowoczesnym, komputerowym sposobem diagnozowania wielu chorób oka.

Wśród wielu zalet należy zwrócić uwagę na nieinwazyjny charakter badania przy pomocy światła widzialnego, obrazowanie tkanek oka z niezwykłą precyzją – rozdzielczość się ga kilku mikrometrów, dostarczanie informacji niemożliwych do uzyskania innymi metodami badania. Można śmiało stwierdzić, że nowoczesna diagnostyka i leczenie wielu chorób takich jak jaskra, choroby siatkówki w tym zwyrodnienie plamki bez badania OCT jest praktycznie niemożliwa. W przypadku jaskry badanie OCT dostarcza wielu ważnych informacji takich jak: budowa tarczy nerwu wzrokowego, stosunek c/d, grubość warstwy włókien nerwowych RNFL, kompleksu GCC co ułatwia rozpoznanie i monitorowanie leczenia jaskry. W przypadku chorób siatkówki pozwala na bardzo dokładne obrazowanie warstw siatkówki porównywalnych z przekrojami histologicznymi co czyni tą metodę praktycznie niezastąpioną w diagnozowaniu i leczeniu wielu schorzeń.

Gabinet wyposażony jest w najnowsze urządzenie do tomografii SOCT Copernicus Plus

Zdjecie - /media/1041/soct_copernicus_plus.jpg
Zdjecie - /media/1039/oct_1.jpg Zdjecie - /media/1040/oct_2.jpg