Krzywienie obrazu (Metamorfopsje)

Przyczyną krzywienia jest obrzęk, uniesienie powierzchni siatkówki co powoduje zniekształcenie obrazu powstającego na siatkówce. Ten objaw jest najczęściej zauważany przez pacjentów podczas patrzenia na linie proste. Jest typowy dla różnego rodzaju schorzeń plamki - najważniejszej dla widzenia środkowej części siatkówki. Można go łatwo zbadać podczas wykonania testu Amslera

PRZYCZYNY

  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem załasza postać mokra (AMD)
  • zapalenie siatkówki
  • centralna surowicza chorioretinopatia CRS
  • obrzęk plamki np. w cukrzycy

Stwierdzenie powyższego objawu powinno nakłonić pacjenta do wizyty u okulisty.